Header Adresa

MŠMT vydalo Věstník 1/2015


Věstník MŠMT. Ročník LXX. Sešit 1/2015. (56 s.) 

Část normativní
Příkaz ministra č. 32/2014, kterým se mění Příkaz ministra č. 4/2014 
Část metodická 
Pokyn MŠMT k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2014 (ze dne 9. 12. 2014, č.j. MSMT-36509/2014) 
Část oznamovací 
Informace o přijímání do dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 
Soustava republikových normativů pro rok 2015 (č.j. MSMT-43071/201) 
Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2015 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j. MSMT-6/2015) 
Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXX (2014) 
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Datum přidání: 2015-02-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.