Header Adresa

Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ


Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

MŠMT zveřejňuje „Dodatek č. 3 k vyhlášení Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ", který obsahuje především informaci o zvýšení počtu pilotních škol a seznam těchto škol, včetně kontaktů na ně. 

MŠMT zveřejňuje „Dodatek č. 3 k vyhlášení Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ", který obsahuje především informaci o zvýšení počtu pilotních škol a seznam těchto škol, včetně kontaktů na ně. Rozšířené pokusné ověřování je zacíleno tak, aby v každém kraji ČR byla zabezpečena nabídka této formy vzdělávání na 2. stupni ZŠ prostřednictvím alespoň jedné pilotní základní školy.

Datum přidání: 2015-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.