Header Adresa

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015


Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 

Č. j.: MŠMT-32486/2014 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“).

Datum přidání: 2015-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.