Header Adresa

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol


Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol 

Č. j. MSMT-43122/2014 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

Datum přidání: 2015-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.