Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, a škola


Opět bylo novelizováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Číslo novelizace NV: 303/2014 Sb.

Platnost novelizace: 1. leden 2015

Čeho se novela týká: Do § 5 (Platový tarif) byl vložen nový odstavec pro zaměstnance v sociálních službách. Tím se posouvá odstavec 8 pro pedagogické pracovníky na odstavec 9. Zároveň se také mění příloha pro stupnici platových tarifů z přílohy č. 8 na přílohu č. 9. Vlastní tabulka pro pedagogické pracovníky zůstává beze změny.

Co z toho vyplývá pro školy:

1. Při vydávání nových platových výměrů pro pedagogické pracovníky od 1. ledna 2015 nově odkazovat na přílohu č. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
 
2. Opravit text vnitřního platového předpisu, vzor:

Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů:
Ředitel školy rozdělí pracovníky školy podle § 5 odst. 1, odst. 9 NV č. 564/2006 Sb. na:
- nepedagogické pracovníky,
- pedagogické pracovníky.

Podle přílohy č. 1 a 9 NV 564/2006 Sb. zařadí jednotlivé zaměstnance do stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů tak, že
- příloha č. 1 = nepedagogičtí pracovníci,
- příloha č. 9 = pedagogičtí pracovníci.

Text změn:

§ 5 odst. 1 a odst. 9

Platový tarif
Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem (§ 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9 (v Kč měsíčně)

Datum přidání: 2015-01-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.