Header Adresa

Vláda připravuje stanovit nový rozsah přímé pedagogické činnosti ředitelů škol


Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

31. 12. 2014 bylo ukončeno 3. připomínkové řízení

Návrh novely nařízení vlády má za cíl odstranit nedůvodné rozdíly ve stanoveném rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů základních škol a středních škol a rozvést strukturaci pravidel pro určení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů mateřských škol.

Změny:

1. Snížení přímé pedagogické činnosti ředitele školy (§ 2 odst. 5, 6 a 7)

(5) Vykonává-li právnická osoba činnost více druhů škol nebo poskytuje-li vzdělávání ve více oborech vzdělání, snižuje se týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy o 2 hodiny týdně. Pro účely tohoto odstavce se školou nerozumí školské zařízení.

(6) Řediteli školy může být snížen týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až o 2 hodiny týdně, pokud se právnická osoba vykonávající činnost školy účastní více mezinárodních projektů nebo programů vztahujících se k činnosti školy nebo pokusného ověřování4). Pro účely tohoto odstavce se školou nerozumí školské zařízení.

(7) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy lze podle odstavců 5 a 6 snížit nejvýše o 2 hodiny týdně a nesmí být nižší než 2 hodiny týdně.

2. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele mateřské školy 

Škola / Pedagogičtí pracovníci

 

Počet tříd, oddělení, studijních skupin, kurzů, výchovných skupin, nebo dětí, žáků nebo studentů ve škole

Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti

 

 

1. Mateřská škola

 

 

 

1.2. ředitel

1

2

3 až 4

5 až 6

7 až 10

11 až 12

13 až 14

15 až 16

17 až 18

19 a více

23

20

17

14

12

10

9

8

7

6

 

 

3. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele a zástupce ředitele základní školy

 

Škola / Pedagogičtí pracovníci

 

Počet tříd, oddělení, studijních skupin, kurzů, výchovných skupin, nebo dětí, žáků nebo studentů ve škole

Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti

 

 

2. Základní škola

 

 

 

2.3. ředitel základní školy

1 až 2

3 až 4

5 až 8

9 a více

12

9

6

4

 

2.4. zástupce ředitele

do 14

15 až 22

23 a více

11

9

7

 

 

4. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele střední školy

 

Škola / Pedagogičtí pracovníci

 

Počet tříd, oddělení, studijních skupin, kurzů, výchovných skupin, nebo dětí, žáků nebo studentů ve škole

Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti

 

 

3. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola

 

 

3.2. ředitel

do 8

9 a více

6

4

 

  

Datum přidání: 2015-01-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.