Header Adresa

Věstník MŠMT 11/2014

 
MŠMT vydalo Věstník - ročník LXX. Sešit 11/2014. (12 s.)

Část oznamovací

Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz S 53-01
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Datum přidání: 2015-01-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.