Header Adresa

Nový tiskopis pro zákonné zástupce – sleva za umístění dítěte v mateřské škole


Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona).

Mateřská škola vydá potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu

Na základě tohoto potvrzení vyplní zákonný zástupce tiskopis Příloha k Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti pro účely ročního zúčtování záloh na daně a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (Tiskopis 25 5457 MFin 5457/1 – vzor č. 1)

Zaměstnaní rodiče předkládají potvrzení zaměstnavateli do 15. února 2015.

Datum přidání: 2014-12-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.