Header Adresa

Bezpečnost ve školách a školských zařízeních


Česká školní inspekce, tematická zpráva, čj.: ČŠIG-4027/14-G2

Obsah
1 Úvod
2 Zjištění
2.1 Technické zabezpečení škol a školských zařízení
2.2 Personální zabezpečení škol a školských zařízení
2.3 Technické a personální zabezpečení – kombinace a další souvislosti
2.4 Účinnost opatření při vstupu inspekčního pracovníka do školy a zjištění rizik  
2.5 Zapojení školy do projektů na podporu bezpečnosti
2.6 Formy podpory školám pro lepší zajištění bezpečnosti
3 Doporučení
Seznam zkratek

Datum přidání: 2014-12-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.