Header Adresa

Novela vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků


Byl novelizován pouze § 6a odst. 3 vyhlášky.

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 350 vyučovacích hodin. V původním znění byla doba 650 hodin.

Datum přidání: 2014-12-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.