Header Adresa

Nová povinnost pro mateřské školy v roce 2015


Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy od roku 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

Datum přidání: 2014-11-28

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.