Header Adresa

Zabezpečení škol a školských zařízení (9. 11. 2014)


Ministr školství pro zabezpečení škol a školských zařízení doporučuje

a) podle svých možností ve spolupráci se zřizovateli řešit technické zabezpečení vstupů do budov,
b) trvale dbát na dohled u vstupních prostor tak, aby bylo zamezeno přístupu cizím osobám,
c) zajistit technické zabezpečení v kombinaci s kontrolou osob nepedagogickými i pedagogickými pracovníky,
d) pravidelně seznamovat děti, žáky a studenty s bezpečnostními opatřeními ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budovy.

Datum přidání: 2014-11-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.