Header Adresa

Věstník MŠMT č. 10/2014


Věstník MŠMT. Ročník LXX. Sešit 10/2014. (88 s.)

Část normativní
- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově lyceu v Dijonu ve školním roce 2014/2015 (v Praze dne 6. 10. 2014)

Část oznamovací
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz P 1-04
- Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 1. 10. 2014, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 1. 10. 2014
- Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/2015
- Sdělení o opravě tiskových chyb ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015

Datum přidání: 2014-11-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.