Header Adresa

Kroky školy spojené s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. = 224/2014 Sb.


Nezbytné kroky školy:

1. Seznámit se s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. = 224/2014 Sb.
2. U zaměstnanců, kde bylo využito zvláštního určení platového tarifu (§ 6) znovu dopočítat platový stupeň dle dosažené praxe.
3. Vydat zaměstnancům nové platové výměry.
4. Dodržet závazné ukazatele rozpočtu.
5. Opravit vnitřní platový předpis školy.

Celý materiál je k dispozici ke stažení.

Datum přidání: 2014-10-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.