Header Adresa

Česká školní inspekce vydává národní zprávu šetření PISA 2012


Hlavní výsledky šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémů byly zveřejněny již v dubnu tohoto roku. V publikaci však lze nalézt podrobnější údaje z šetření týkající se České republiky umožňující se dále zamýšlet nad tím, jak náš školský systém rozvíjí u žáků schopnost řešit problémy. Kromě souhrnných výsledků zúčastněných zemí a jejich porovnání je v publikaci uveden i údaj o vazbě schopnosti řešit problémy na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost (výsledky šetření PISA 2012 z těchto oblastí zveřejnila ČŠI v prosinci loňského roku) a podrobné výsledky českých žáků.

Národní zpráva byla vydána v rámci projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Datum přidání: 2014-10-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.