Header Adresa

Vyšel Věstník MŠMT 9/2014


Vyšel Věstník MŠMT č. 9 (září 2014) s tímto obsahem:

-       Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2014 (stanovených č.j. MSMT-480/2014) (č.j. MSMT-30835/2014)

-       Sdělení o opravě chyb v normativech neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2014 (stanovených č.j. MSMT-480/2014) (č.j. MSMT-33592/2014)

-       Sdělení o opravě tiskových chyb ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015

-       Informace o dopravních soutěžích

Datum přidání: 2014-10-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.