Header Adresa

Pilotní ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou


MŠMT vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.  Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání pro vybrané skupiny oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Centrum navrhuje, připravuje a zabezpečuje výrobu testových zadání, jejich distribuci, vyhlašuje metodiku pro konání jednotných testů, zabezpečuje vyhodnocení testů a předává výsledky přihlášeným středním školám s obory vzdělání ukončenými maturitní zkouškou (dále jen „střední školy“).

Datum přidání: 2014-09-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.