Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních


Změny:

1. Rozšíření podpory: první stupně základních škol včetně dětí z přípravných tříd základních škol.

2. Rozšířen předmět podpory o ovocné protlaky.

3. Nově se podpora poskytuje i na doprovodná opatření:
- exkurze do zemědělských a zahradnických podniků  
- odborné přednášky, vzdělávací akce a informační kampaně o produktech  
- ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z ovoce a zeleniny,
- pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce a zeleniny,
- účast na dnech zdraví v základních školách spojená s propagací spotřeby ovoce a zeleniny, nebo
- podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů nebo sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku.

4. Mění se některé formální postupy při podávání žádostí.

Datum přidání: 2014-09-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.