Header Adresa

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou


Změny:

1. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných určí nově ministerstvo do 15. ledna školního roku (dříve do 31. prosince). § 2 odst. 3

2. Cizincům se může prodloužit konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Cizinci musí pobývat na území ČR dobu kratší než 4 roky (dříve je 2 roky). § 5 odst. 4

3. Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku musí obsahovat nejméně 60 literárních děl (dříve 105). § 6 odst. 2

4. Mění se příprava k ústní zkoušce. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Pokud to vyžaduje charakter zkoušky, může ředitel školy stanovit prodloužení trvání přípravy k ústní zkoušce, nejdéle však na 30 minut. § 16 odst. 2

5. Mění se hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky
- písemná práce z cizího jazyka,
- písemná práce z českého jazyka a literatury,
- oznámení výsledků písemných prací
§ 22 odst. 3, 4 a 5

6. Mění se protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka. § 29 odst. 3

7. Odměňování předsedů zkušebních komisí. Odměna podle odstavců 1 až 3 je splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru. § 47 odst. 4

8. Ruší se ustanovení, že při zabezpečení konání jednotlivé zkoušky podle § 48 odst. 1 ředitel školy používá informační systém Centra. § 49 odst. 8

9. Přechodná ustanovení pro rok 2015

Datum přidání: 2014-08-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.