Header Adresa

Návrh na vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015


MŠMT pro školní rok 2014/2015 vydává přehled soutěží a přehlídek, které:
- vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,
- vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří)
se na realizaci soutěže finančně podílejí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.
MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2014. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru,
na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a nese označení soutěže typu C.
V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy organizátorů.

Datum přidání: 2014-08-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.