Header Adresa

Zveřejnění propozic soutěží žáků ZUŠ


(č.j.: MSMT-23074/2014-1)

Vyhlášení propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2014/2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje pro školní rok 2014/2015 soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky v hudebním a tanečním oboru, č.j.: MSMT-6356/2014.

I. Hudební obor – soutěže a soutěžní přehlídky:
1. Sólový a komorní zpěv
2. Hra smyčcových souborů a orchestrů
3. Hra na lidové nástroje, souborová a komorní hra lid. nástrojů
4. Sólová a souborová hra bicích nástrojů
5. Hra na dechové nástroje
II. Taneční obor – soutěžní přehlídka

Datum přidání: 2014-08-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.