Header Adresa

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy


MŠMT vydalo informativní přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014.

Členění přehledu je věcné; řazení právních předpisů ve stejné kapitole (podkapitole) časové, od nejpozdějšího.

Obsah

1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci
    1.1. Školy a školská zařízení
    1.2. Pedagogičtí pracovníci
2. Vysoké školy, věda a výzkum
    2.1. Vysoké školy
    2.2. Věda a výzkum
3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné kvalifikace
4. Ústavní výchova
5. Mládež a sport
6. Různé

Datum přidání: 2014-08-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.