Header Adresa

Významná historická výročí v letech 2014 – 2018


(č.j.: MSMT-16039/2014)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se společně s hlavním gestorem a organizátorem akcí Ministerstvem obrany a dále ve spolupráci s Ministerstvy kultury, vnitra, Čs. obcí legionářskou a krajskými úřady podílí na osvětové a vzdělávací činnosti s cílem oslovit co možná nejširší spektrum populace České republiky a především mladou generaci k posílení historické paměti a vztahu k vlasti

Společným cílem akcí je přiblížit veřejnosti problematiku 1. světové války z nejrůznějších pohledů, zvýšit celkové povědomí veřejnosti o historických událostech tohoto prvního celosvětového válečného konfliktu, zejména v souvislosti se vznikem československého státu a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí té doby.

MŠMT zaměřuje mj. pozornost na významné historické události let 1914 až 1918 a doporučuje školám vhodná dílčí témata a metodické přístupy k začlenění uvedených výročí do výuky.

Další informace k 100. výročí 1. světové války jsou uvedeny na http://www.100.army.cz/.

Datum přidání: 2014-08-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.