Header Adresa

Věstník MŠMT 6/2014


Obsah:

Část normativní

- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro mezinárodní vztahy Společenství Valonsko-Brusel o rozvoji výuky francouzského jazyka v gymnáziích v České republice (v Bruselu dne 15. 5. 2014)
- Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č.j. MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 26. 5. 2014, č.j. MSMT-16899/2014-1)

Část oznamovací

- Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (ze dne 4. 6. 2014, č.j. 19262/2014-1)
- Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Datum přidání: 2014-08-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.