Header Adresa

Financování škol bude řešit pracovní skupina


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek se dnes sešel se zástupci soukromých škol. Důvodem setkání byly avizované změny ve financování soukromých a církevních škol. Ministr Chládek již dříve oznámil, že má za cíl sjednotit dotace školám nehledě na jejich zřizovatele.    

Jedním z výstupů společného jednání byla dohoda na vzniku pracovní skupiny k financování soukromých a církevních škol. Její první jednání se uskuteční začátkem srpna. Účastnit se ho budou zástupci jak ministerstva školství, krajů, soukromých a církevních škol.

„Představitelé soukromých a církevních škol se budou moci podílet na návrhu změny financování soukromých a církevních škol, který bude zohledňovat aspekt kvality a potřebnosti oborů,“ řekl ministr školství. Návrh by podle něj měl být konsensuální a měl by vést rovnému přístupu ke všem zřizovatelům. „Je však také třeba zohlednit to, že školský systém má určitou setrvačnost a změny nelze dělat ze dne na den,“ upozornil Marcel Chládek. Podle ministra je rovněž nutné zohlednit skutečnost, že řada soukromých a církevních zřizovatelů má závazky vyplývající z udržitelnosti projektů financovaných v rámci OP VK.

„Vítáme otevřený přístup ministra školství a možnost zapojit se do debaty,“ řekl po jednání Petr Jadrný, 1. místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 

Na konci tohoto týdne se ministr školství Marcel Chládek sejde rovněž se zástupci církevních škol.

Datum přidání: 2014-08-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.