Header Adresa

Změna ve vyplňování záznamů o úrazech


S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně ve vyplňování záznamů o úrazech a jejich zasílání České školní inspekci v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

Namísto dosavadního PDF formuláře vyplňovaného v aplikaci 602XML Filler bude nově záznam o úrazu vyplňován přímo v elektronickém systému České školní inspekce, v systému iEPIS (https://epis.niqes.cz).

Pokud ředitel školy ještě nemá zřízen přístup do nových elektronických systémů České školní inspekce (např. do testovacího systému iSET – údaje jsou totožné pro vstup do všech ostatních systémů a v případě, že ředitel školy již disponuje přístupovými údaji do systému iSET, může je použít také pro vstup do systému iEPIS), lze jej získat na základě zaslaného formuláře, který je k dispozici na adrese http://www.csicr.cz/cz/Informacni-systemy-QL/Registracni-formular

Formulář je třeba zaslat prostřednictvím datové schránky nebo jako dokument se zaručeným elektronickým podpisem (pokud škola nedisponuje datovou schránkou ani elektronickým podpisem, je možné využít datové schránky či elektronického podpisu zřizovatele). Bližší instrukce jsou přímo ve formuláři.

Ředitel školy pak může v systému přidělit oprávnění dalším osobám, které mohou záznam o úrazu vyplňovat. Autentifikace záznamu probíhá díky přístupovým údajům do systému iEPIS. Nebude tedy nadále nutné připojovat elektronický podpis.

Bližší informace včetně podrobných návodů k vyplnění záznamů o úrazech a jejich aktualizací obdrží školy elektronickou cestou v průběhu července a srpna 2014, návody budou zveřejněny také na webových stránkách ČŠI.

Po 1. září 2014 budou po přechodné období akceptovány jak záznamy o úrazech odesílané prostřednictvím systému iEPIS, tak i záznamy odesílané dle dřívějších zvyklostí prostřednictvím PDF formuláře s elektronickým podpisem. Je však třeba zvolit vždy pouze jeden způsob odeslání. O ukončení přechodného období budou školy včas informovány. 

Datum přidání: 2014-06-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.