Header Adresa

Novinky z ČŠI (viz www csicr.cz)


Česká školní inspekce představila výsledky výběrového testování
Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (iSET) provedla ve dnech 19. 5. – 6. 6. 2014 Česká školní inspekce.  

Koncepční rámec šetření TALIS 2013
Tento dokument představuje základní koncepční rámec mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013. Obsahuje obecný záměr šetření, jeho hlavní cíle, definici šetřené populace i popis témat, kterým se šetření věnuje. Záměrem tohoto koncepčního rámce je také podat stabilní základy pro příští vlny šetření TALIS.

Česká školní inspekce zahájila výběrové testování výsledků žáků
V souladu se záměrem poskytovat průběžnou relevantní zpětnou vazbu žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu o výsledcích vzdělávání, zahájila Česká školní inspekce v pondělí 19. 5. 2014 výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol.

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školním roce 2012/2013
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu "Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013". 

Tematická zpráva - Výsledky zjišťování podpory výchovy ke zdraví v MŠ, ZŠ a SŠ
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu informující o výsledcích zjišťování podpory výchovy ke zdraví v mateřských, základních a středních školách. 

Tematická zpráva - Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách 2012/2013
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu informující o podpoře inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013.

Datum přidání: 2014-06-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.