Header Adresa

Novelizována vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných


Změny:

§ 3 Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Mění se odstavec (5) – vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

§ 9 Zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání

Diagnostický pobyt nelze vykonávat ve školách, třídách a studijních skupinách pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Pravidelné vyhodnocování školského poradenského zařízení, zda zařazení žáka do vzdělávacího programu upraveného pro žáky se zdravotním postižením, odpovídá jeho speciálním vzdělávacím potřebám. 

Dojde-li ke změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka se zdravotním postižením, školské poradenské zařízení navrhne odpovídající úpravu ve vzdělávání žáka.

§ 10 Počty žáků
 
Zařazování žáků se zdravotním znevýhodněním do třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením.

Datum přidání: 2014-06-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.