Header Adresa

Věstník MŠMT č. 5/2014


Věstník MŠMT. Ročník LXX. Číslo 5/2014

Část normativní
- Příkaz ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám (ze dne 28. 1. 2014, č.j. MSMT-44726/2013)

Část oznamovací
- Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. MSMT-13598/2014 ze dne dne 5. 5. 2014)
- Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 (č.j. MSMT-4551/2014)
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
- Oznámení o ztrátě razítka  

Datum přidání: 2014-06-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.