Header Adresa

MŠMT vydalo soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2014/2015Obsah  

1.                Organizace školního roku 2014/2015

2.                Připomenutí významných výročí České republiky v následujícím období  

3.                Předškolní vzdělávání

4.                Základní vzdělávání

5.                Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

6.                Vyšší odborné vzdělávání

7.                Vysoké školství – přijímání uchazečů

8.                Jazykové vzdělávání

9.                Základní umělecké vzdělávání

10.              Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

11.              Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení

12.              Mládež a mimoškolní aktivity

13.              Rejstřík škol, statistické zjišťování

14.              Informace o vzdělávacích programech OPŘO pro pedagogické pracovníky  

15.              Další informace

Datum přidání: 2014-06-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.