Header Adresa

Vzorová kolektivní smlouva


MŠMT ČR a ČMOS vydávají novou vzorovou kolektivní smlouvu.

Č. j.: MSMT-48303/2013

Č. j.: 3174/201
 
Obsah:

1. Předmět kolektivní smlouvy

2. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací

3. Respektování společných stanovisek

4. Materiální a organizační zabezpečení činnosti odborů

5. Vzájemná informovanost

6. Vyřizování stížností

7. Zajištění zaměstnanosti

8. Informace o zamýšlených změnách v zaměstnanosti

9. Informace o rozvázání pracovního poměru

10. Nabídka pracovního místa

11. Vzájemná konzultace v oblasti zaměstnanosti a hospodaření

12. Závazky při vzniku pracovního poměru

13. Opakované uzavírání pracovních poměrů na bodu určitou.

14. Práce přesčas

15. Zaměstnávání zaměstnanců vyslaných na akce organizované školou pro žáky

16. Pracovní doba a osobní očista

17. Dovolená

18. Překážky v práci na straně zaměstnance

19. Rozvrh pracovní doby

20. Délka vyrovnávacího období při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

21. Evidence  pracovní doby

22. Rozdělená  směna

23. Pracovní volno po skončení rodičovské dovolené

24. Předběžná informace zaměstnanci o zániku pracovního poměru

25. Lhůta pro použití souhlasu s výpovědí člena odborového orgánu

26. Splatnost platu a výplata platu

27. Nadtarifní nenárokové  složky platu

28. Nadtarifní nárokové složky platu

29. Způsob stanovení platového tarifu v rozpětí.

30. Systém hodnocení zaměstnanců

31. Informace o čerpání prostředků na platy

32. Odměny při životních a pracovních výročích

33. Fond kulturních a sociálních potřeb

34. Srážení členských příspěvků z platu zaměstnance

35. Náhrada výdajů

36. Cestovní náhrady

37. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

38. Vybavení pracovišť hygienickými a zdravotnickými potřebami

39. Prověrky BOZP na pracovištích

40. Odstraňování nedostatků BOZP

41. Prověřování plnění hygienických norem

42. Zabezpečení práva kontroly stavu BOZP

43. Informace o pracovních úrazech

44. Vyhledávání a posouzení rizik

45. Stravování

46. Péče o kvalifikaci zaměstnanců

47. Systém školení a vzdělávání zaměstnanců

48. Podpora jiných forem vzdělávání

49. Soubor opatření ke zlepšení pracovního prostředí

50. Změny a doplňky kolektivní smlouvy

51. Kontrola plnění kolektivní smlouvy

52. Seznámení s kolektivní smlouvou

53. Platnost a účinnost kolektivní smlouvy

54. Přílohy kolektivní smlouvy

Datum přidání: 2014-04-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.