Header Adresa

Věstník MŠMT ČR č. 2/2014


Vyšel Věstník MŠMT ČR ročník LXX, sešit 2, s tímto obsahem

Část normativní
 
-       Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (ze dne 30. 1. 2014 č.j.: MSMT-3271/2014-1)

Část metodická

-       Vzor kolektivní smlouvy (ze dne 23. 1. 2014 č.j.: MSMT-48303/2013)

Část oznamovací

-       Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j.: MSMT-480/2014)

-       Oznámení o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Datum přidání: 2014-04-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.