Header Adresa

Novela vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách


Vyhláška č. 36/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

Hlavní změny novely:

1) V § 2 (Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem) změna některých formulací:
- Ze závažných organizačních důvodů může ředitel školy stanovit pořadí zkoušek odlišně.
- Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka.
- V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

2) Nově zařazen § 10a (Odměňování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a předsedů zkušebních komisí pro absolutorium v konzervatoři).

(1) Předsedovi zkušební komise pro závěrečné zkoušky a předsedovi zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy.
(2) Odměna podle odstavce 1 přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku (§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník); splatná je v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru.

Datum přidání: 2014-03-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.