Header Adresa

Jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo směrnici náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, č.j. MSMT-45997/2013-1

Datum přidání: 2014-02-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.