Header Adresa

MŠMT vydalo soustavu republikových normativů pro rok 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2014 tyto republikové normativy, čj. MSMT - 47408/2013

Datum přidání: 2014-02-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.