Header Adresa

Maturitní zkouška – podzimní období


Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014.

Datum přidání: 2014-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.