Header Adresa

Příkaz ministra č. 20/2013 ze dne 17. 12. 2013, kterým se ruší Příkaz ministra č. 33/2012


Č.j. MSMT-32193/2013-2 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podle části I. čl. 1a Organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 20 841/2004-14, ve znění pozdějších dodatků, stanoví: 

Čl. 1 
Příkaz ministra č. 33/2012 k zajištění organizace vyřizování žádostí žáků o přezkoumání výsledku nebo rozhodnutí o vyloučení z konání didaktického testu a řešení dalších případů podání žádosti žáka o přezkoumání maturitní zkoušky se zrušuje. 

Čl. 2 
Zmocňuje se 1. náměstek ministra k vydání Výnosu, kterým se upravuje postup při organizaci vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky s účinností od 1. ledna 2014. 

Čl. 3 
Účinnost 
Tento příkaz nabývá účinnost dnem 31. prosince 2013.

Datum přidání: 2014-01-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.