Header Adresa

Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - příloha č. 3


Vyhláška č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Změna se týká dvou oblastí:

Příloha č. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb. – Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě
Příloha č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb. – Mění se vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích a škole v přírodě

Datum přidání: 2014-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.