Header Adresa

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákonným opatřením senátu


Upozornění Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno, ve znění pozměňovacích návrhů, zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Opatření nabude účinnosti dne 01. 01. 2014.
V této souvislosti si Řídicí orgán OP VK dovoluje informovat příjemce podpory z OP VK o tom, že na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byla zveřejněna informace o hlavních změnách zákona, která tato novela přináší. Informaci naleznete pod tímto odkazem:www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Informace-k-postupu-pri-uverejnovani-v-souvislosti.

Datum přidání: 2014-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.