Header Adresa

Povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce


MŠMT stanovuje výnosem 9/2013 postup pro vydávání rozhodnutí o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce pro základní a střední školy, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Dosavadní Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce č.j. 527/2008-23 se s účinností od 31. 12. 2013 zrušuje.

Datum přidání: 2014-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.