Header Adresa

Informace o právní úpravě úhrady neinvestičních výdajů na školská zařízení mezi obcemi


MŠMT vydalo Informace o právní úpravě úhrady neinvestičních výdajů na školská zařízení mezi obcemi, Č.j.: 42536/2013-1

Na základě četných dotazů k dopadům zrušení povinnosti obcí hradit si neinvestiční výdaje podle § 178 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuto informaci k právním vztahům obcí ve věcech neinvestičních výdajů na školní stravování a zájmové vzdělávání žáků základních škol, kteří nemají trvalý pobyt na území obce zřizující základní školu a příslušné školské zařízení.

Datum přidání: 2013-12-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.