Header Adresa

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku


Česká školní inspekce zveřejňuje Zprávu o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu. Výsledky šetření přinášejí důležité poznatky, které jsou v této zprávě
interpretovány, shrnuty v závěrech a budou využity při tvorbě doporučení pro vzdělávací politiku. Šetření bylo realizováno v rámci aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice individuálního projektu národního Kompetence III.

Datum přidání: 2013-12-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.