Header Adresa

Individuální výchovný program (Smlouvy s rodiči)


Stoupající problémy s kázní žáků na základních školách pomůže řešit individuální výchovný program (IVýP) známější pod názvem "Smlouvy s rodiči". Vyhodnocení dvouletého pokusného ověřování potvrdilo přínos této metody pro většinu zapojených škol.

Datum přidání: 2013-12-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.