Header Adresa

Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu


Tato vyhláška stanoví:

- druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování,

- seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost,

- a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, k vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu nebo pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova.

Datum přidání: 2013-12-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.