Header Adresa

Věstník MŠMT č. 10/2013Vyšel Věstník MŠMT, sešit č. 10/2013 s tímto obsahem

1. Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013 (stanovených č.j. MSMT-1037/2013-200) (č.j.: MSMT-32825/2013)

2. Oznámení o změně názvu u organizací zřizovaných MŠMT (č.j.: MSMT-34568/2013-1)

3. Dopravní soutěž mladých cyklistů (34. ročník, Ministerstvo dopravy – BESIP)

Datum přidání: 2013-11-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.