Header Adresa

Povinná školní docházka českých občanů pobývajících v zahraničí se zřetelem k poskytovatelům vzdělávání v zahraničíMŠMT zveřejňuje informace o možnostech vzdělávání v českém jazyce u poskytovatelů vzdělávání v zahraničí.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vztahuje povinnou školní docházku zásadně na všechny občany České republiky v odpovídajícím věku bez ohledu na to, pobývají-li v ČR nebo v zahraničí. Občan ČR podléhající povinné školní docházce podle českého práva bude v zahraničí s vysokou pravděpodobností zároveň povinen docházet do školy podle tamního práva. Denní prezenční vzdělávání ve škole zřízené podle práva státu žákova pobytu proto bude nejčastější formou plnění povinné školní docházky.

Datum přidání: 2013-11-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.