Header Adresa

Nutit děti spát ve školce je nepřípustné, tvrdí zástupce ombudsmana


Některé děti mívají ve školce problém uložit se po obědě na povel ke spánku. Nově se jich zastal zástupce ombudsmana Stanislav Křeček. Podle něj je nepřípustné děti ke spánku ve školce nutit. Rodičům doporučil, že si mohou u České školní inspekce stěžovat na učitelky, které spánek po dětech nekompromisně vyžadují.

S netradičním problémem souvisejícím s poobědovým odpočinkem ve školce se v uplynulých dnech obrátila na kancelář veřejného ochránce práv jedna z maminek. Ombudsman ani jeho zástupce ze zákona nemají právo nařizovat ředitelům školek nebo učitelkám, jak mají pracovat, popřípadě je za porušení předpisů trestat. V jejich pravomoci je však poradit občanovi, jak může svůj případný problém řešit. Obdobně postupoval Křeček v této kauze.

Dotyčnou maminku Křeček informoval  o tom, že jsou učitelé povinni řídit se tzv. rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V něm stojí, že v denním programu dítěte ve školce „je respektována individuální potřeba
aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Donucovat děti ke spánku je nepřípustné.“

Pokud toto ustanovení školky nedodržují, nápravu by měla zjednat školní inspekce tím, že vedení mateřinky o celé věci poučí. To se stalo také v případě nespokojené matky.

Zdroj: Novinky.cz

Datum přidání: 2013-10-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.