Header Adresa

Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách


Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách Témata dopravní výchovy jsou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zpracována a vzhledem k tomu, že je problematika rozložena do několika vzdělávacích oblastí, může být koncepční příprava výuky pro učitele náročnější, proto je předkládán tento materiál jako vhodná pomůcka pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky. Návrhy cílů, dílčích výstupů a učiva jsou pouze doporučené. Je na každé škole, jak návrh využije pro úpravu svého ŠVP, pro plánování výuky a pro zajištění výsledků vzdělávání.

Obsah

1.   Vymezení problematiky dopravní výchovy – charakteristika, cíle (s. 1)
2.   Východiska, vazba na strategické dokumenty (s. 2)
3.  Návrh na rozložení učiva, výstupy na konci 1. stupně ZŠ a nejdůležitější axiomy (s. 3)
4.  Návrh na rozložení učiva, výstupy na konci 2. stupně ZŠ a nejdůležitější axiomy (s. 10)
5.   Přílohy
Příloha 1 – Základní pojmy, klíčová slova a slovní spojení (s. 15)
Příloha 2 – Metody a formy práce (s. 18)
Příloha 3 – Doporučená literatura, pomůcky, odkazy (s. 26)
Příloha 4 – Legislativa (s. 27)
Příloha 5 – Začlenění problematiky dopravní výchovy v RVP ZV (s. 28)
Příloha 6 – Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky (s. 32)

Datum přidání: 2013-09-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.