Header Adresa

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 na pracovní dny od pátku 2. května do úterý 13. května 2014 (č.j.: MSMT-33271/2013-1).

Datum přidání: 2013-09-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.