Header Adresa

Nový metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních


Ministerstvo školství vydalo nový metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č.j.: MSMT- 22294/2013-1 včetně příloh:

PŘÍLOHA 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování

PŘÍLOHA 2: Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011)

PŘÍLOHA 3: Možná informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

PŘÍLOHA 4: Doporučené znění textů ve školním řádu pro problematiku šikanování

PŘÍLOHA 5: Literatura, webové stránky, kontakty

Datum přidání: 2013-07-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.